Ch ZAMPANZAR SAY IT AGAIN SHARDANELL JW ~ ARCHIE                         I LOVE YOU HAPPY COMPANY ~ JAZZ

                                          HD - 5.5; ED - 0.0; oči zdrave                                                                      HD - A; ED - 0/0; oči zdrave

  

Štenci oštenjeni ~ Puppies born

02.11.2013

 9 ženki  ~  9 females

 


ŠTENCI RODOVNICA  ~  PUPPIES PEDIGREE


 

Ženkice stare 8 tjedana / FEMALES 8 WEEKS OLD

 

Ženkica 01 / Girl 01                                                           Ženkica 02 / Girl 02

    

 

Ženkica 03 / Girl 03                                                                               Ženkica 04 / Girl 04

    

 

Ženkica 06 / Girl 06                                                                              Ženkica 07 / Girl 07

   

 

Ženkica 08 / Girl 08

 

 

Ženkice stare 7 tjedana / females 7 weeks old

 

    Kliknite na slike za povečanje / Click on image to enlarge

    Ženkica 01 / Girl 01                              Ženkica 02 / Girl 02                              Ženkica 03 / Girl 03

 

   

Ženkica 04 / Girl 04                              Ženkica 05 / Girl 05                              Ženkica 06 / Girl 06

 

   

Ženkica 07 / Girl 07                              Ženkica 08 / Girl 08                              Ženkica 09 / Girl 09

 

   

 

 

Štenci stari 5 tjedana / PUPPIES 5 WEEKS OLD

 

 

  

 

 

     

     

     

     

     

     

 

02.11.2013. naša slatka Jazz donijela je na svijet 9 prekrasnih štenaca ~ 9 ženkica !!!

02.11.2013. Our sweet Jazz brought into the world 9 beautiful puppies ~ 9 females !!!

 

   

 

 

 

Nakon dugog premišljanja i traženja parnjaka za moju kujicu  I LOVE YOU HAPPY COMPANY - JAZZ, odluka je konačno donešena: Putujemo u daleki Wales, UK u Shardanell Kennel  http://www.shardanell.co.uk  kod dečka Sh Ch Eng, Ch Lux Ch ZAMPANZAR SAY IT AGAIN SHARDANELL JW - ARCHIE vlasništvo Margaret Joy.

 

U Shardanell uzgajivačnici  doživjeli smo i Archia i njegovog divnog oca  Harrya te njihovo potomstvo. Ovi  izvanredni psi, izvrsnog izgleda i temperamenta potpuno su nas osvojili i nadmašili  sva naša očekivanja !!! 

 

Archie je uzgojen u TOP uzgajivačnici Španjolske, Zampanzar Kennel  http://www.zampanzar.com, i jedan je od najuspješnijih goldena Engleske osvajajući najprestižnije izložbene naslove. Do sada je dao mnogo uspješnih potomaka  širom Evrope.

Njegov otac  ShCh SHARDANELL CASTAPELL, uzgoj i vlasništvo Margaret Joy, http://www.shardanell.co.uk/Shardanell Castaspell.htm  jedan je od najboljih i najkvalietnijih parnjaka Engleske i sa svojih 10 godina života izgleda još uvijek perfektno i daje izvanredne potomke!

Archieva majka, predivna kuja Multi CH  ZAMPANZAR SKY AT NIGHT, uzgoj i vlasništvo Zampanzar Kennel, izravan je potomak jednog od najuspješnijih parnjaka Skandinavije, predivnog  Su/Nu/Dk/Nordic Sh Ch/ NordicWinner'03/Veteran WW'08  ERINDERRY GAELIC MINSTREL uzgoj Cathrine Collins, najtrofejnije i najuspješnije uzgajivačnice Irske ERINDERRY KENNEL  http://www.iolfree.ie/~erinderry/enter.htm  koji je u svom potomstvu ostavio nebrojeno mnogo uspješnih i kvalitetnih pasa!

 

Naša slatka  Jazz, naš je uzgoj u trećoj generaciji a njena mama JW DAUGHTER OF SUN HAPPY COMPANY i njena baka Multi Ch, Club Winner NICE AMY HAPPY COMPANY ponos su našeg 20 - godišnjeg uzgoja ove divne pasmine. Pomno prateći genetiku, pažljivo slagajući rodovnike  i birajući samo vrhunske engleske  parnjake za naše kuje, zdravih uzgojnih linija, dobrog karaktera, putujući po cijeloj Evropi ... dobili smo našu slatku Jazz !

Njezin otac je RAMCHAINE EIDOLON, krasan, zdrav, snažan pas, predivnog karaktera koji živi u Engleskoj kod naše drage prijateljice Dominique Horn, on je izravan potomak legendarne  kuje Engleske Eng SH, CH Dutc, German&Lux CH, TOP brood bitch 2007, 2008 i 2010 REMINGTON REQUISITE OF RAMCHAINE, vlasništvo Ramchaine Kennel http://www.hellaciousacres.nl, koja je san mnogih uzgajivača.  Jazzina majka, naša  DAUGHTER  OF  SUN  HAPPY  COMPANY  i  baka,  naša   NICE  AMY HAPPY COMPANY,  izravni su potomci slavnih Gunhills  http://www.bluewaters.gb.com/  i Erinderry  http://www.iolfree.ie/~erinderry/index.htm  linija koje su obilježile uzgoj goldena.

 

Rodovnik ovog legla sastavljen je od vrhunskih pasa, zdrave genetike i odličnog karaktera. Nadamo se izvrsnom leglu !!!

 

    

Hvala Margaret Joy na gostoljubivosti u svom domu i prilici da doživimo njene prekrasne pse !

Nekoliko dana u Walesu, UK  nezaboravno je iskustvo za nas !!!

4400 km odvoženih kilometara ..... vrlo naporan put ..... ali nije nam žao !!!  Uzgoj je naša velika strast !!!

 

After long period of thinking and looking for a stud dog from my female I LOVE YOU HAPPY COMPANY - JAZZ, decision was made: We are traveling far, far away in Wels, UK in Shardanell  Kennel  http://www.shardanell.co.uk  to boy Sh Ch Eng, Ch Lux Ch ZAMPANZAR SAY IT AGAIN SHARDANELL JW - ARCHIE in ownership by Margaret Joy.

 

In kennel Shardanell we had pleasue to see Archie and his father Harry and their progeny.  This outstanding dogs with great look and tmperament won our hearts and surprised us with their outstanding abilities  !!! 

 

Archie is brad in TOP kennel in Spain, kennel Zampanzar   http://www.zampanzar.com, and he is one of the most successfull golden retrievers in England today with the most prestigue show tittles. Up till now, he gave a lot of successful progeny all around the Europe. His father ShCh SHARDANELL CASTAPELL, brad and owned by Margaret Joy, http://www.shardanell.co.uk/Shardanell Castaspell.htm  is one of the best and the most active and the best quality stud dogs in England and with his 10 years he still gives always perfect and healthy progeny!

Archie's mother, beautiful female Multi CH  ZAMPANZAR SKY AT NIGHT, brad and owned by Zampanzar Kennel, is a daughter of one of the most successful stud dogs in Scandinavia, beautiful   Su/Nu/Dk/Nordic Sh Ch/ NordicWinner'03/Veteran WW'08  ERINDERRY GAELIC MINSTREL brad by Cathrine Collins, from the most tittled and the best kennel from Ireland ERINDERRY KENNEL  http://www.iolfree.ie/~erinderry/enter.htm  which in his progeny gave a lot of successful and quality dogs!

 

Our sweet Jazz, is our breeding in the third generation and his mother is our JW DAUGHTER OF SUN HAPPY COMPANY and grandmother Multi Ch, Club Winner NICE AMY HAPPY COMPANY who are price of our 20-year breeding of this beautiful breed. I follow genetic very carefully, build pedigrees and choiche only top quality english stud dogs for our females, from healthy breeding lines, great character while traveling all around the Europe ... That's from what we get our sweet Jazz !

Her father is RAMCHAINE EIDOLON, beautiful, heathy, strong dog, with beautiful character who lives in England with our dear friend Dominique Horne, he is son of legendary female from England Eng SH, CH Dutc, German&Lux CH, TOP brood bitch 2007, 2008 and 2010 REMINGTON REQUISITE OF RAMCHAINE, owned by Ramchaine Kennel http://www.hellaciousacres.nl, who is the dream of a lot of breeders Jazz's mother, our DAUGHTER OF SUN HAPPY COMPANY and grandmother, our NICE AMY HAPPY COMPANY, are direct progeny of great Gunhills  http://www.bluewaters.gb.com/  and Erinderry  http://www.iolfree.ie/~erinderry/index.htm  lines which marked the breeding of golden retrievers.

 

Pedigree of this litter is made from beautiful top quality dogs with healthy genetic and great character. We are hoping for a great litter  !!!

 

    

Thanks a lot to Margaret Joy on warm welcoming in her home and the oportunity to see her beautiful dogs !

Few days in Wales, UK was unforgettable expirience for us !!!

4400 kilometars on the road ..... very hard trip ..... but we are not sorry !!! Breeding is our huge passion  !!!

 

 

 

 

Novosti ~ O nama ~ Naši psi ~ Future ~ Štenci ~ Naš uzgoj ~ Rad s psima ~ Kontakt ~ Linkovi ~ Export

 

News ~ About us ~ Our dogs ~ Future ~ Puppies ~ Breed by us ~ Working dogs ~ Contact ~ Links ~ Export